witryna zawieszona

Ze względu na fakt, iż zarówno sołtys, jak i stowarzyszenie Nasz Tyniec Mały nie umieszczają na stronie bieżących informacji, ani nawet nie przesyłają ich w celu umieszczenia (sytuacja ta trwa już około pół roku), działanie witryny zostało zawieszone.
Mieszkańcy skazani są na czytanie ogłoszeń na tablicach wiejskich i papierowe wydania gazetki Nasz Tyniec Mały (jak widać po prawej, elektroniczne wydania też nie są aktualizowane).
Goście niestety muszą żyć w niewiedzy na temat tego co w Tyńcu się dzieje.

Osoby zainteresowane zmianą tej sytuacji i dostarczaniem treści do strony Tyńca zapraszam do kontaktu.

Informacje o Tyńcu w Encyklopedii Gminy Kobierzyce
wiki.kobierzyce,pl