Tyniec Mały w Wikipedii

Przydrożny znak powitalny Tyńcam Małego Tyniec Mały (niem. Klein Tinz) – wieś w Polsce położona 14 km od Wrocławia. Leży w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, w gminie Kobierzyce.
Według Raportu o Stanie Gminy Kobierzyce z 2020 r. Tyniec Mały liczył 1771 mieszkańców. Jest czwartą co do wielkości miejscowością gminy Kobierzyce. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z XII wieku. Kolejny zapis dotyczący wsi pochodzi z roku 1204, w którym Henryk Brodaty m.in. zwolnił posiadłości klasztoru Najświętszej Marii Panny na Piasku od daniny na prawie polskim iure polonico zwanej podworowem. Miejscowość została wymieniona w tym łacińskim dokumencie w staropolskiej, zlatynizowanej formie Tynech. W kolejnym dokumencie z 1217 roku wydanym przez biskupa wrocławskiego Lorenza miejscowość wymieniona jest w formie Tynec, a w roku 1223 Thyncz. Wzmiankowana w łacińskim dokumencie z 1250 roku wydanym przez papieża Innocentego IV w Lyonie gdzie zanotowana została w zlatynizowanej, staropolskiej formie „Tynec”. W roku 1613 śląski regionalista i historyk Mikołaj Henel z Prudnika wymienił miejscowość w swoim dziele o geografii Śląska pt. Silesiographia podając jej łacińską nazwę: Tintz commenda. Nazwa pochodzi od wyrazu tyn, oznaczającego płot, ogrodzenie. Nazwa Tyniec symbolizowała osadę obronną ogrodzoną ostrokołem z drzewa (pale sosnowe). 24 stycznia 1945 we wsi zatrzymała się kolumna więźniów w trakcie Marszu śmierci Fünfteichen - Gross Rosen. Niemieccy strażnicy zamordowali tu kilkadziesiąt osób. Zwłoki 51 ofiar ekshumowano w roku 1975 i przeniesiono na Cmentarz Żołnierzy Polskich we Wrocławiu, a w miejscu mordu postawiono pomnik. W czasach Polski Ludowej, do połowy lat 80. przez miejscowość przebiegała droga międzynarodowa E83. W 2006 roku miejscowość obchodziła 800-lecie istnienia.

Informacje pochodzą ze strony :znak wypunktowania treści     https://www.wikiwand.com/pl/Tyniec_Ma%C5%82y#

Na kartach historii.......

800 lat Tyńca Małego Tyniec Mały należy do najstarszych i najbardziej rozwijających się wsi gminy Kobierzyce. Położony jest w jej północnej części i graniczy od wschodu z Domasławiem, od południa z Żernikami Małymi, od zachodu z Małuszowem i Biskupicami Podgórnymi i od północy z Bielanami Wrocławskimi (z największym w Polsce centrum handlowo-usługowo-logistycznym) i Nową Wsią Wrocławską (gmina Kąty Wrocławskie). Tyniec Mały zamieszkuje około 1500 osób. Niegdyś wieś rolnicza wysokoprodukcyjna z racji dysponowania gruntami gruntami rolnymi w Polsce. Kiedyś było tu ponad sto rodzinnych gospodarstw rolnych, dzisiaj tylko kilka rodzin utrzymuje się wyłącznie z pracy na roli. Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce po 1990 roku, zmieniły oblicze Tyńca Małego. Dzisiaj trudno nazywać go wsią, gdyż powoli traci charakterystyczne cechy przypisywane wsi. Często nazywany jest miasteczkiem lub po prostu miejscowością. Na szczęście nie ma tu działalności produkcyjnej i wielkiego handlu. Tyniec M. posiada pełną infrastrukturę techniczną. Sieć wodną i kanalizacyjną, sieć gazową, wszystkie drogi publiczne mają trwałą nawierzchnię i są oświetlone. Przemyślana polityka kolejnych władz gminnych i przedstawicieli wsi, uchroniła miejscowość od nieuporządkowanej zabudowy, zapewniając mieszkańcom wysoki standard życia. Cała wieś ma dobrze opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Są tu podstawowe usługi dla mieszkańców oraz pełna infrastruktura społeczna: nowoczesna szkoła podstawowa z przedszkolem i piękną halą sportową, boisko Orlik, biblioteka szkolna i publiczna z czytelniami, ośrodek zdrowia, dwie apteki, bardzo dobrze wyposażona świetlica wiejska, filia Gminnego Centrum Kultury i Sportu (w Kobierzycach). Są tu trzy place zabaw dla dzieci i Lokalne Centrum Integracji Mieszkańców z płytą widowiskowo-taneczną, siłownią plenerową i placem zabaw dla dzieci (w trakcie urządzania). Wiele imprez integracyjnych odbywa się na Zielonym Dołku, w części parku podworskiego. Tyniec M. ma siedem stawów i jak na gminę o małej lesistości sporo zadrzewień i zakrzewień. Miejscowość konsekwentnie realizuje opracowaną przez siebie strategię rozwoju (w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej), w związku z czym ma za sobą trzy projekty z pozyskaniem środków unijnych (Stowarzyszenie Nasz Tyniec Mały). W ciągu roku mieszkańcy i goście maja okazję uczestniczyć w wielu imprezach kulturalnych i integracyjnych, a główną z nich są Dni Tynieckie połączone z dożynkami i odpustem parafialnym, organizowane zawsze w drugą sobotę i niedzielę września. Obchody gromadzą rzesze przybyszów także z pobliskiego Wrocławia. Tyniec Mały ma własną gazetę i własny hejnał grany zawsze podczas wyjątkowych okazji, szczególnie w Dni Tynieckie. Napisał go Janusz Gargała, wieloletni radny i Sołtys wsi a także organista w tynieckim kościele.

Kościół w Tyńcu Małym Tyniec Mały to także parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. Kościół z XV/XVI wieku jest w tej chwili restaurowany ze znacznym udziałem finansowym wiernych. W tynieckim kościele znajduje się najstarsza w Polsce figura Matki Boskiej Fatimskiej, ufundowana w 1936 roku przez Marię Józefę von Ruffer, właścicielkę przedwojennego folwarku. Każdego trzynastego dnia od maja do października mają miejsce nabożeństwa fatimskie z procesją wokół kościoła. Najstarszym zabytkiem w Tyńcu Małym jest Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, z końca XV wieku (napis na fasadzie kościoła ABATH 1493). Zakończenie jego budowy nastąpiło prawdopodobnie w 1516 roku (data na sakramentarium). Świątynia późnogotycka orientowana z czworoboczną „krzywą” wieżą i przebudowaną współcześnie kruchtą. Parafia w Tyńcu M. istniała wcześniej, wg ksiąg ziemskich Księstwa Wrocławskiego z 1351 roku. Przed kościołem, na wzgórku stoi XV wieczna kamienna kapliczka pokutna, postawiona przez skazanego w miejscu zbrodni.

Przedwojenne budynki w Tyńcu Małym Przy ul. Domasławskiej stoi budynek mieszkalny z 1830 roku, gruntownie odrestaurowany z końcem lat 90-ych XX wieku. Ochroną konserwatora zabytków objęte są także: - budynek plebani przy ul. Kościelnej, - budynek świetlicy wiejskiej przy ul. Świdnickiej, rozbudowywany po wojnie kilkakrotnie. Przed 1945 r. była tam gospoda, po wojnie kolejno mieszkania, siedziba Gromadzkiej Rady, Ośrodek Zdrowia, Biblioteka, Świetlica Wiejska i kiosk Ruchu. Obecnie budynek służy mieszkańcom Tyńca M. jako świetlica. Jest tu także biblioteka i fryzjer a część budynku zajmują mieszkania. - budynek dawnej szkoły i przedszkola, przy ul. Kościelnej, w którym przed wojną był dom właściciela tartaku z częścią biurowa a po wojnie była szkoła i następnie przedszkole .Obecnie budynek jest własnością wspólnoty mieszkaniowej. - budynek mieszkalny przy ul. Kasztanowej 1, z przełomu XIX i XX w., rozbudowany w końcu lat 90. XX w przed wojną dom ogrodnika Elsnera, tuż po wojnie siedziba NKWD, od 1950 r. dom ogrodnika. - budynek mieszkalny wielorodzinny w zespole podworskim przy ul. Parkowej 25 - zespół budynków gospodarczych dawnego folwarku przy ul. Parkowej W 1939 roku Tyniec Mały (Tinz) liczył 649 mieszkańców. Pierwszymi polskimi osadnikami po wojnie byli przybysze spod Tarnopola, najczęściej żołnierze frontowcy ze swoimi rodzinami. Pierwsze zameldowania Polaków miały miejsce już w lipcu 1945 roku. Następna duża grupa 40 rodzin przybyła do Tyńca M. spod Łańcuta (z Husowa i Cierpisza). Sprowadzona przez profesora lwowskiego Wincentego Stysia, dawniej mieszkańca Husowa grupa miała za zadanie rozparcelować poniemiecki folwark (ok. 600ha) według koncepcji spółdzielni parcelacyjno-osadniczej, opracowanej przez profesora. Przez długie lata po wojnie liczba mieszkańców Tyńca M. nie przekraczała 600 osób. W chwili obecnej około 600 osób to dawni osadnicy i ich potomkowie, pozostali mieszkańcy są nowymi przybyszami po 1990 roku. W czerwcu 2006 roku mieszkańcy obchodzili jubileusz 800 lecia istnienia wsi. Tyniec Mały to bardzo dobrze zorganizowana, aktywna i pracowita wieś o ogromnym ludzkim kapitale. Wyróżnia się estetyką i czystością oraz pięknym ukwieceniem od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Wszystko to dzięki bardzo pracowitym mieszkankom, w większości należącym do Stowarzyszenia Nasz Tyniec Mały, którym kieruje prof. dr hab. Ludmiła Dziewięcka-Bokun, nowa mieszkanka Tyńca Małego.

Park tyniecki Bliskość Tyńca Małego do dużego miasta nie sprzyjało zachowaniu bogato rosnących w średniowieczu lasów. Drzewa wyrąbywano na budulec, a żyzne ziemie zamieniano w pola uprawne, na których uprawiano zboża i len na zaopatrzenie Wrocławia. Tyniec M. należy do niewielu miejscowości w gminie Kobierzyce, gdzie pozostało nieco zbiorowości leśnych i zadrzewień śródpolnych. Najcenniejszym zadrzewieniem jest kompleks dawnego parku podworskiego z nasadzeniami XVIII i XIX wieku. Wiele drzew i krzewów znajduje się na liście Konserwatora Przyrody jako gatunki objęte ochroną: - cis pospolity (Taxus laccata) ok. 200- letnie okazy nad stawem przy ul. Leśnej - żywotnik zachodni (Thuja occientalis) – niewiele sztuk zachowało się: 1 nad stawem, kilka obok krzyża w parku - sosna limba (Pinus cembra)- kilka sztuk na końcu alejki grabowo- jaśminowej- wejście od ul. Kasztanowej - wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) - klon zwyczajny (Acer platanoides) - jesion wyniosły (Fraksinus excelsior) - kalina koralowa(Viburnum poulus)

Tyniecki, majowy koncert z okazji Dnia Matki - 28 maja 2023r

Plakat koncerty z okazji Dnia Matki - 28 maja 2023rW skrócie o wrześniowych dożynkach w Tyńcu Małym ( 10 i 11 września 2022r)


XI Dni Tynieckie, połączone z dożynkami, przebiegały w deszczowej aurze. Już na początku imprezy uczestników przywitała burza. Dopiero po ok. godzinie 16:00 deszcz ustąpił i ludzi zaczęło przybywać. Mimo niekorzystnej pogody liczba uczestników była imponująca.

Zdjęcia z dożynek tynieckich z września 2022r

Zacznijmy od początku. W sobotę 10 września, od 7 rano wędkarze rozpoczęli zawody, które wygrał Grzegorz Kałczuga, następni byli: Piotr Wielichowski, Stanisław Dubaj i Zenon Gargała.

O 16:oo rozpoczął się mecz piłki nożnej Góra / Dół. Młodzi zawodnicy skupiali się na strzelaniu bramek, co widać po wyniku: 31 :12 dla drużyny z Góry, która zdobyła puchar sołtysa. Góra w składzie: Aleksander Kussy, Kasper Leśniewski (4 bramki), Filip Mazur (7), Mateusz Patryło (9), rekordzista Wojciech Styś (11). Dół w składzie: Julian Narożny (3 bramki), Jakub Półtoraczyk, Szymon Słota (1), Filip Szydelko (1), FilipTyniuk (1), Dawid Wilkosz (7).


W niedzielę, obchody rozpoczęto msza św. odpustową z procesją wokół kościoła. O godz. 15:15, na terenie Lokalnego Centrum Integracji, powitano zaproszonych gości: Romana Potockiego - Starostę Powiatu Wrocławskiego, Andrzeja Szawana - Wicestarostę, Ryszarda Pacholika - Wójta Gminy Kobierzyce, radnych, sołtysów i pozostałych uczestników. Po przemówieniach rozpoczęło się Misterium Chleba, a następnie występy zespołów: Jarzębinki z Kobierzyc, chór Diament, Sami Swoi z Siedlakowic, zespół muzyki greckiej Afrodyta. W zawodach mężczyzn w rzucie dyszlem zwyciężył tym razem Piotr Wielichowski. Krowę doiły panie: Gosia Nazimek- pierwsze miejsce, i Jasia Styś - drugie miejsce.

Po konkurencjach przeszedł czas na występ zespołu "The Postman" - gwiazdy wieczoru. Zespół naśladujący "Beatels"-ów wypadł znakomicie, porywając ludzi do tańca. Po jego wyjątkowo długim występie przyszedł czas na zabawę taneczną do północy.

Plakat z zaproszeniem na Bal Sylwestrowy 2022r Tegoroczne dożynki prowadziła lubiana dziennikarka, mieszkająca w Tyńcu Małym, Małgorzata Majeran-Kokott.

Husowianie w Tyńcu Małym

Orkiestra z Husowa

W tym roku mija 75. rocznica przybycia do Tyńca Małego osadników z Husowa (gmina Markowa w pow. łańcuckim). Pod Wrocław przywiódł Husowian i Cierpiszan prof. Wincenty Styś, który zachęcił swoich krajan do przyjazdu na ziemie zachodnie, by zagospodarować 550 ha tynieckich gruntów po folwarku Rufferów. Przybysze zawiązali Spółdzielnię Percelacyjno-Osadniczą według statutu opracowanego przez profesora Stysia. Mieli pracować razem do chwili usamodzielnienia się, by po pięciu latach założyćwłasnd, 10. hektarowe gospodarstwa. Niestety pracowali tylko trzy lata, gdy Stalin zmusił wszystkich rolników do systemu kołchozowego i było po spółdzielni. Nastała bieda i kradzieże. Dopiero w 1956 r., po dojściu Gomułki do władzy rozwiązano kołchoz i wszyscy rolnicy wrócili na swoje, otrzymując niestety tylko po 4,80 ha gruntów.

W rocznicę przybycia osadników spod Łańcuta, do Tyńca MMałego przybyli goście z Husowa. W przeważającej większości byli to członkowie Orkiestry Dętej OSP I-Iusów, którzy po zwiedzaniu Wrocławia i Książa, w niedzielę 28 sierpnia zagrali na mszy św. 0 godz. 10:00, a po niej na placu przed kościołem. Następnie udali się do Kobierzycby prowadzić orszak dożynkowy z kościoła na stadion. Goście zakwaterowani byli w ZSP w Krzyżowicach a posiłki Władzi Domalacznej spożywano w tynieckiej świetlicy. Sołtys opowiadał historię Tyńca Małego a goście zainteresowali się jego książką i chętnie się w nią zaopatrywali. W składzie orkiestry byli Mirosław Mac, Wójt Gminy Markowa i Marcin Bembenik Sołtys Husowa. Obaj odwiedzali Tyniec Mały w ubiegłym roku podczas obchodów 800-lecia lokacji Tyńca Małego.

Orkiestra już zapowiedziała przyjazd w 2023r.

Wydarzyło się w przeszłości........

31 grudnia 2022r


Plakat z zaproszeniem na Bal Sylwestrowy 2022r
Sylwestrowy bal noworoczny 2022/23


Przeminął 2022 rok, którego ostatnim dniem jest tradycyjny "Sylwester". Jak to bywało w historii Tyńca Małego, mieszkańcy i goście spędzający końcowe dni mijającego roku, umawiali się na sylwestrowe zabawy.

Tradycji sylwestrowych, gorących zabaw stało się zadość i jak widać na załączonym zaproszeniu, wieczór sylwestrowy AD 2022 przebiegał z ciekawym programem, dobrym jadłospisem, nastrojową, okolicznościową muzyką.

To już było ....

18 grudnia 2022r


Artykuły kiermaszu świątecznego

Kiermasz przedświąteczny


Kiermasz przed Bożym Narodzeniem, w niedzielę, 18 grudnia 2022r.

Początek kiermaszu od godziny 9.00 w świetlicy w Tyńcu Małym.

Podczas kiermaszu można było nabyć:

- stroiki i ozdoby świąteczne
- pyszne ciasta domowe
- uszka do barszczu z suszonych grzybów
- pierogi z kapustą i grzybami
- pierogi „ruskie”
- krokiety


Wydarzyło się w przeszłości........

06 listopada 2022r

 Zdjęcie zaproszenia na spotkanie autorskie z Januszem Gargałą

03 listopada 2022r


V ZEBRANIE WIEJSKIE


Na podstawie §61 Statutu Sołectwa Tyniec Mały, zwołuję V Zebranie Wiejskie na dzień
03 listopada 2022 r. (czwartek), godz. 19.00,
w świetlicy wiejskiej.


Porządek obrad :

1.Otwarcie V Zebrania Wiejskiego.
2.Przyjęcie porządku obrad V Zebrania Wiejskiego.
3.Wybór sekretarza V Zebrania Wiejskiego.
4.Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Sołtysa za 2022r .
5.Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Sołectwa Tyniec Mały na 2023 r.
6.Podjęcie uchwał V Zebrania Wiejskiego.
7.Zapytania i Wnioski mieszkańców.
8.Sprawy różne.
9.Zamknięcie V Zebrania Wiejskiego.

Wydarzyło się w przeszłości........

Dożynki, XI Dni Tynieckie, "Pieczony ziemniak"

Zdjęcie zastrzyku szczepionkowego
Wrześniowe weekendy, czyli w sobota i niedziela, 10-tego i 11-tego września 2022r, oraz w sobotę 24 września ( "Pieczony ziemniak"), to dni w których odbyły się ważne dla tynieckiej społeczności XI-te Dni Tynieckie wraz z corocznie organizowanymi dożynkami. O przygotowaniach i programie pisaliśmy w poprzednich odsłonach tynieckiej strony internetowej.

Na stronie "Dzieje Tyńca M.", są informacje:
znak wypunktowania treści   o programie Dożynek     
znak wypunktowania treści   o starościnie i staroście Dożynek
znak wypunktowania treści   o wrześniowym "Pieczonym ziemniaku"

Wydarzyło się w przeszłości........

Plakat dożynek w Tyńcu Małym - 10 i 11 września 2022r

Sobota, 10 września 2022r


7:00 - Zawody wędkarskie z nagrodami - staw przy ul.Leśnej
16:00 - Mecz piłki nożnej o Puchar Sołtysa "GÓRA NA DÓŁ" - Orlik przy ul. SzkolnejNiedziela, 11 września 2022r


12:30 - Msza św. dziękczynna w kościele parafialnym w Tyńcu Małym z procesją wokół kościoła
14:00 - Przejście korowodu dożynkowego na miejsce głównych obchodów - Lokalne Centrum Integracji przy ul. Sportowej
15:15 - Oficjalne otwarcie XI Dni Tynieckich, powitanie gości oraz uczestników
15:30 - Występ zespołu JARZĘBINA
16:00 - Misterium Chleba
16:15 - Występ chóru DIAMENT
16:40 - Występ zespołu SAMI SWOI
17:15 - Występ Cristos Daras z zespołem ZORBA
17:45 - Ogłoszenie wyników konkursu
18:00 - Koncert Gwiazdy Wieczoru - The POSTMAN
20:00 - 24:00 - Zabawa taneczna

znak wypunktowania treści  Plakaty "Dni Tynieckich" i dożynek w Tyńcu Małym Zaproszenie na dożynku w Tyńcu Małym - 10 i 11 września 2022r